سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ | ۱۲:۵۷

شواهدی که نشان می دهد، فشارها برای تکمیل برنامه اقدام FATF بیشتر خواهد شد

در تحریم های دیروز آمریکا برخی از افراد و نهادها، تحریم اولیه و برخی دیگر تحریم ثانویه (فرامرزی) شدند.
یعنی بانک های غیرآمریکایی همچنان اجازه خواهند داشت با بعضی از بانک های ایرانی همکاری کنند.


در تحریم های دیروز آمریکا برخی از افراد و نهادها، تحریم اولیه و برخی دیگر تحریم ثانویه (فرامرزی) شدند.
یعنی بانک های غیرآمریکایی همچنان اجازه خواهند داشت با بعضی از بانک های ایرانی همکاری کنند.
این می تواند به معنای حفظ فضای دوپاره تحریمی-غیرتحریمی در ایران باشد.
پیگیری FATF در زمانی معنا خواهد داشت که جامعه اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده باشد تا آمریکا بتواند شکاف این دو بخش را برای تضعیف تحریمی ها بیشتر کند.
بنابراین فشار برای اجرای دستورات FATF در ایران افزایش خواهد یافت.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: