جمعه 09 نوامبر 18 | 14:29

کلیپ/ کنایه استاد رحیم پور به افرادی که برای تمام سال ایام خلق می کنند!

استاد حسن رحیم پور ازغدی: کل سال را به مراسم عزاداری تبدیل نکنید؛ مدام ایام خلق می کنند؛ ایام محسنیه!


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: