شنبه 10 نوامبر 18 | 10:57

اسلام آمریکایی همین مراکز مقدسِ پژوهشی‌ست…

روح الله نامداری

«شنیده‌ای مارکس می‌گوید دین افیون توده‌هاست. مارکس راست می‌گوید. ولی چه دینی؟ اسلام آمریکایی. این حرف من نیست. حرف یک بابایی‌ست به اسم خمینی… عین جمله‌ی امام است: اسلام آمریکایی مخدّر جامعه است.»


«توی قم چند تا از مراکز پژوهشی را رفته‌اید و زیارت کرده‌اید و ازشان فیض برده‌اید؟ اسلام آمریکایی، همین مراکز مقدّس(!) پژوهشی‌ست. کاخ‌های سبزی در قم به اسم مراکز پژوهشی ساخته شده. و روز به روز هم بیشتر می‌شود… به طلبه ۲۵۰ هزار تومان می‌دهند. ولی همین‌ها ۲۳ میلیارد تومان پول، خرج یکی از ساختمان‌های چهار-پنج طبقه‌ کردند. این کاخ سبز نیست؟ درِ کلاس‌ها و درِ برخی از دست‌شویی‌ها رمز دارد. این رفاه‌طلبی نیست؟»

«اسلام ناب و اسلام آمریکایی مسائل‌شان یک‌سان است، اولویّت‌هاشان با هم فرق دارد. یعنی دو سر یک طیفند. هر دو مقدّسات‌شان یک‌سان است. ولی یکی اولویّتش مبارزه با اسرائیل است و دیگری مبارزه با بهاییت است. یکی مسأله‌اش #عدالت است و دیگری اخلاق. برادر اگر موسی می‌خواست جامعه‌ را اخلاقی کند، مگر فرعون مریض بود همکاری نکند؟»
«طرف مرجع تقلید است. به خاطر این که نمایندۀ مجلس گفت روز شهادت امام جعفر صادق (ع) تعطیل نباشد، اعتراض می‌کند. ولی به خاطر مسلمان‌های میانمار -که زنده زنده سوزاندنشان- هیچ حرفی نزد. مسلمان‌های غزّه را که ۲۲ روز علف خوردند آدم حساب نمی‌کرد.»

«شنیده‌ای مارکس می‌گوید دین افیون توده‌هاست. مارکس راست می‌گوید. ولی چه دینی؟ اسلام آمریکایی. این حرف من نیست. حرف یک بابایی‌ست به اسم خمینی… عین جمله‌ی امام است: اسلام آمریکایی مخدّر جامعه است.»

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: