چهارشنبه 14 نوامبر 18 | 11:57

تفرقه افکنی با تابلوی وحدت…

روح الله رضوی

فکرش را بکنید در کشمیر ما که اکثریت با اهل سنت است، در آستانه‌ی هفته‌ی وحدت عالمی اهل سنت برود محفلی با عنوان “راه‌کارهای جلوگیری از تفرقه و ایجاد وحدت میان امت اسلامی” و بنشیند بر سر منبر و بگوید که: “آقا باید تلاش کنیم این شیعیان منحرف را به راه راست که مذهب اهل تسنن هست هدایت کنیم؛ چراکه اسلام واقعی اسلام اهل سنت است و غیر سنی مسلمان واقعی نیست.”


فکرش را بکنید در کشمیر ما که اکثریت با اهل سنت است، در آستانه‌ی هفته‌ی وحدت عالمی اهل سنت برود محفلی با عنوان “راه‌کارهای جلوگیری از تفرقه و ایجاد وحدت میان امت اسلامی” و بنشیند بر سر منبر و بگوید که: “آقا باید تلاش کنیم این شیعیان منحرف را به راه راست که مذهب اهل تسنن هست هدایت کنیم؛ چراکه اسلام واقعی اسلام اهل سنت است و غیر سنی مسلمان واقعی نیست.” شما نمی‌گویید که شیخ! آخوند! ملا! عالم! دکتر! اگر تفرقه مسلمین پنج تا علت و دلیل داشته باشد اقلا دو تایش خود شما هستید و نگاه‌تان؟ نه خدا وکیلی نمی‌گویید که جناب، اگر شما این نظر و نگاه را دارید، برای خود‌تان محترم اما دیگر در مجلس و محفل وحدت آن را به خورد مسلمین ندهید! نمی‌گویید؟

اگر نمی‌گویید که هیچ اما اگر می‌گویید پس وقتی همین جناب استاد قزوینی عین این حرف‌ها را همین دی‌شب در همین محفلی که پوسترش را مشاهده می‌کنید خطاب به اهل سنت زده، به من حق بدهید که خطاب به ایشان با کمال ادب و احترام عرضه بدارم که:

بزرگوار، کاری ندارم نظرتان و نگاهتان در مورد غیر شیعیان چیست اما نمی‌شود این حرف‌ها را با تیتر و عنوان و تابلویی بجز تابلوی وحدت بزنید؟ مثل جمعی دیگر از علمای قم که رسما منکر وحدت و تقریب هستند و این حرف‌ها را هم می‌زنند؟ خب چه هراسی دارید از زدن این حرف‌ها در ذیل چتر همان برخی آقایان ضدوحدتی قم و نجف؟

پ‌ن: “اسلام واقعی این است؛ غیر مذهب اهل بیت اصلا اسلام واقعی نیست”. عین عبارات جناب حجه استاد قزوینی در جلسه دی‌شب است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: