پنج‌شنبه 15 نوامبر 18 | 17:47

خداداد و مظلومین رفتند اما سیف ها کماکان هستند

جواد موگویی

شب‌های پاییز سال ۷۴ مردم سرگرم دیدن دادگاهی بودند که بزرگترین اختلاس تاریخ انقلاب لقب گرفت.
فاصل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست(برادر محسن رفیق دوست، رییس بنیاد مستضعفان) و تبانی با کارمندان بانک صادرات اختلاس ۱۲۳ میلیاردی کرد. ریاست بانک صادرات در دستان ولی‌الله سیف بود.


شب‌های پاییز سال ۷۴ مردم سرگرم دیدن دادگاهی بودند که بزرگترین اختلاس تاریخ انقلاب لقب گرفت.
فاصل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست(برادر محسن رفیق دوست، رییس بنیاد مستضعفان) و تبانی با کارمندان بانک صادرات اختلاس ۱۲۳ میلیاردی کرد. ریاست بانک صادرات در دستان ولی‌الله سیف بود.

خداداد اول آذر ۷۴ اعدام شد. اما سیف که بزرگترین اختلاس تاریخ انقلاب در زمان مدیریت او رخ داد، بعدها به مدیرعاملی بانک‌های کارآفرین، ملت، صادرات، سپه و ملی رسید.

حالا ۲۳سال از آن اعدام می‌گذرد و امروز وحید مظلومین معروف به سلطان سکه اعدام شد. او در آشفته بازاری که اتفاقا بازهم در ریاست سیف بر بانک مرکزی رخ داد، به سلطانیِ سکه رسید.
این اولین و آخرین اعدام نیست؛ ۲۳ سال پیش خداداد و امروز هم مظلومین بالای دار رفت. اما همچنان مدیریت سیف‌ها ادامه دارد.
خاصه آنکه رئیس‌جمهور، سیف را به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرده!

اعدام امثال خداداد خوب و بجاست اما نباید مدیرانی که در دوران صدارت آنها این فسادها روی می‌دهد مورد مواخذه یا محاکمه قرار گیرند و یا حداقل خانه‌نشین شوند؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: