شنبه 17 نوامبر 18 | 21:07

کلیپ/ شماها شیعه نیستید! شماها قالتاق هستید!

استاد رحیم پور: شیعه انگلیسی به اندازه وهابیت خطرناک است!
حاضرندبا اسرائیل بسازنداما علیه خمینی و خامنه ای و مطهری تا لعن هم پیش میروند


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: