شنبه 24 نوامبر 18 | 20:27

پیرامون نامه سردار سلیمانی به صاحب خانه البوکمالی

نامه حاج قاسم به صاحب خانه ی البوکمالی که از منزلش به عنوان مقر استفاده کرده بود دو تذکر داشت:

گوشه ای از سیره نبوی در جنگ و جهاد
مطالبه امام مبنی برتحقق عملی وحدت


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: