دوشنبه 24 دسامبر 18 | 11:37

انتخابات استانی؛ تحمیق مردم بنام رقابت حزبی

این نگاهی که میخواهد بصورت حداقلی هم وامدار مردم نباشد ولی برای پادوییِ احزاب فاسد و الیت، له‌له میزند تهوع‌آور است!
آقایان میخواهند بجای رای مردم، فقط دنبال لابی کردن در لیستها بیفتند؛ با گسترده شدن حوزه انتخابیه میدانند که مردم نمیتوانند به شناخت فردی دست یابند و نامزدهای غیرلیستی هم پول هزینه کردن استانی ندارند پس لیستهایی که با رانت باندهای قدرت و ثروت بسته شده با هجمه وسیع به مردم قالب میشود.


ادیانی نماینده اصولگرا:از مزایای استانی شدن انتخابات مجلس، تحزب است، آنگاه لیست حرف اول را میزند و علی‌القاعده آن کسی که در لیست اساسی، موثر و پرنفوذ باشد رای میاورد؛ در تهران در ادوار ۲-۳ استثنا داشتیم که در لیست نبودند.

این نگاهی که میخواهد بصورت حداقلی هم وامدار مردم نباشد ولی برای پادوییِ احزاب فاسد و الیت، له‌له میزند تهوع‌آور است!

آقایان میخواهند بجای رای مردم، فقط دنبال لابی کردن در لیستها بیفتند؛ با گسترده شدن حوزه انتخابیه میدانند که مردم نمیتوانند به شناخت فردی دست یابند و نامزدهای غیرلیستی هم پول هزینه کردن استانی ندارند پس لیستهایی که با رانت باندهای قدرت و ثروت بسته شده با هجمه وسیع به مردم قالب میشود.

انتخابات استانی یعنی تحمیق مردم بنام رقابت حزبی، یعنی شکستن پایه جمهوریت نظام که سابقا امثال دیالمه‌ها باوجود آنکه اسمش در لیست حزب جمهوری نبود وارد مجلس شد؛ اما میخواهند آنرا تبدیل به جولانگاه ۲ لیست الیگارشیِ حاصلِ زدوبندِ باندهای قدرت چپ یا راست کنند!

سکوت فعالین سیاسی و دانشجویی در برابر این فاجعه، نتیجه‌ای جز تشکیل مجلسی با ۲۹۰ لاریجانی نخواهد داشت

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: