دوشنبه 26 نوامبر 18 | 14:03

آنچه که از امام کمتر خوانده ایم…

بارها شده است که در میان دانشجویان بسیجی در دانشگاه‌های مختلف وقتی صحبت از مبانی می‌شود، این سوال را می‌پرسم که چند نفر پیام امام برای تشکیل بسیج دانشجو و طلبه را مطالعه کردند، معمولا زیر ۵ درصد جمع مخاطب جواب مثبت می‌دهند.


بارها شده است که در میان دانشجویان بسیجی در دانشگاه‌های مختلف وقتی صحبت از مبانی می‌شود، این سوال را می‌پرسم که چند نفر پیام امام برای تشکیل بسیج دانشجو و طلبه را مطالعه کردند، معمولا زیر ۵ درصد جمع مخاطب جواب مثبت می‌دهند.
نقص بسیار جدی فعالان دانشجویی حزب الهی دور شدن از مبانی است که مشخصا اندیشه حضرت امام (ره) می‌شود.
حضرت امام چند پیام مهم دارد که به نظر برای فعالان دانشجویی حزب الهی واجب است آنها را بخوانند:
↙️پیام تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
↙️پیام پذیرش قطعنامه ۵۹۸
↙️پیام معروف به منشور روحانیت
↙️پیام معروف به منشور هنرمندان
↙️پیام معروف به منشور برادری
↙️پیام بازسازی
↙️وصیت نامه سیاسی الهی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: