گروه سیاسی- از اساس باید گفت سازش میان ایران و آمریکا به دلایل متععدی غیر ممکن است زیرا از نظر ماهوی دو نظام جمهوری اسلامیمبتنبی بر آرمانها و ارزشهای اسلامی با نظام لیبرال و سرمایه داری آمریکا متفاوت است.

به گزارش افکارنیوز؛  ماهیت دینی جمهوری اسلامی بزرگترین چالشی است که میان ایران و آمریکا وجود دارد و آمریکایی ها تمام هدف خود را از بین بردن این ماهیت قرار داده اند ، پس چگونه ممکن است این دو نظاام به سازش با هم برسند.

اصل ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه ایران بخواهد به لوازم این ماهیت پایبند بماند، اساسی ترین چالش آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است.

از سوی دیگر آرمانهای جمهوری اسلامی بر اساس انقلابی شکل گرفته در سال ۵۷ به رهبری حضرت امام خمینی (ره) بوده است ، انقلابی که استکبار ستیزی و مبارزه با زورگویی آمریکا بخشی از آن است، در طول این سالها آمریکایی ها این انقلابی بودن و انقلابی ماندن را می خواهند از مردم و مسئولان جمهوری اسلامی بگیرند که تا به امروز موفق نبوده اند، عمال آمریکا در ایران که طرفداران لیبرال غربی هستند پروژه سازش با آمریکا را مطرح می کنند تا بتوانند انقلابی بودن را از بین ببرند و شاید به همین دلیل است که رهبری معظم انقلاب به شکل صریحی سالها پیش فرمدند من انقلابی هستم نه یک دیپلمات.

فشار بر رهبری برای مذاکره با آمریکا و رسیدن به سازش توسط برخی مسئولین و سیاسیون در این پروژه تعریف می شود .

از سوی دیگر جمهوری اسلامی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد و یکی از بزرگترین نزاع های ایران و آمریکا در همین خصوص شکل می گیرد زیرا طبقه حاکم در آمریکا پیوندی ناگسستنی با صهیونیست ها دارند و نمی توانند از آنها چشم پوشی کنند و این چالش، چالشی حل نشدنی است.

اصلاح طلبان در کشور سعی دارند عموم مردم را از ایستادگی در مقابل آمریکا بترسانند و نتیجه این ترساندن به مذاکره و سپس سازش ختم شود، در صورتی که مذاکرات اخیر برجام نیز نشان داد آمریکایی ها حتی به هیچ اصل مذاکره پایبند نیستند و از اصول خود دست نمی کشند و با فریب و نیرنگ اهداف خود را دنبال می کنند.

به راستی اگر شهدا و جانبازان و آزادگان و خانواده‌های آنها سوال کنند، شما که قصد سازش داشتید چرا ما را قربانی کردید، تئوریسین‌ها و عمال آمریکا، چه پاسخی می توانند بدهند؟ اگر ملت ایران سوال کند که اگر سرانجام کار و تدبیر شما کوتاه آمدن وعقب نشینی بود، این همه سختی و تحمل و تحمیل هزینه ها چرا، پاسخ چیست؟

هزینه سازش با آمریکا از بین رفتن نظامی است که در مقابل زورگویی و استعمار و استکبار جهانی ایستاده و در واقع ماهیتانقلاب اسلامی از بین می رود و در طول تاریخ اسلام پس از سالهای زیادی امام خمینی توانستند اسلام را زنده کرده و آرمان های آن را به جهان معرفی کنند و پس از آن رهبری معظم انقلاب به بهترین شکل ممکن این نظام و انقلاب را هدایت کرده اند و خون های بسیاری برای این نهال انقلاب ریخته شده و طرفداران بازی سازش با آمریکا می خواهند حاصل این زحمات را بر باد دهند و باید هوشیار بود.