جمعه 30 نوامبر 18 | 00:30

کلیپ/ «چرا نمیروند؟!»؛ طنز تلخی که مدیر شبکه پویا درباره مدیران بازنشسته منتشر کرد

محمد سرشار با انتشار این فیلم در صفحه اینستاگرامش نوشت:
چرا حاضرند برای ماندن خودشان در رأس قدرت، تجربه چهل ساله انقلاب در پرورش مدیران جوان و انقلابی را انکار کنند و به دروغ بگویند که «در استفاده از بازنشستگان مضطریم و جایگزین نداریم»؟
هر یک دقیقه بیشتر ماندن مدیران بازنشسته، نیازمند اثبات نبود جایگزین جوانتر برای آنان است. درست مثل کسی که در نبود آب، تیمم میکند.


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: