شنبه 01 دسامبر 18 | 13:16

بازی تاریخی اما تکنیکال خط سازش !

یکی از راهکارهای سازش‌کاران حمله به هر نهادی و شخصی است که با آن‌ها مخالفت کند. آن‌ها پول، قدرت و رسانه دارند و با جنگ روانی آب خوردن را به برجام گره‌زده و با یک بمب آمریکا تمام دستگاه‌های دفاعی کشور را نابودشده می‌پندارند.


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: