پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷ | ۲۲:۲۳
بیانیه شورای عمومی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور پیرو برخی تحرکات انحرافی صورت گرفته به نام جنبش عدالتخواهی

با سوء استفاده کنندگان از نام عدالتخواهی با قدرت مقابله خواهیم کرد

پیرو تحرک صورت گرفته در روزهای اخیر به نام جریان عدالتخواهی خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی، تشکل های عضو اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان بخشی از بدنه جریان عدالتخواهی موارد زیر را اعلام می نمایند


پیرو تحرک صورت گرفته در روزهای اخیر به نام جریان عدالتخواهی خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی، تشکل های عضو اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان بخشی از بدنه جریان عدالتخواهی موارد زیر را اعلام می نمایند:

۱٫ تشکل های عضو جنبش عدالتخواه اساسا با نگاه حاکم بر این تحرکات هیچ قرابت فکری ندارند و جنبش عدالتخواه دانشجویی و جریان عدالتخواهی خود را برخاسته از منظومه فکری امام و رهبری و گفتمان انقلاب اسلامی می داند. این تشکل ها طرح یک چنین مباحثی را در شرایط کنونی انقلاب، تلاش برخی جریان های سیاسی برای به انحراف کشاندن جریان عدالتخواهی می داند که فرصتی مناسب برای پیگیری نیات سیاسی و قدرت طلبانه خود یافته اند.

۲٫ تشکل های عضو جنبش عدالتخواه هیچ گاه حضور یک چنین تفکرات و تشکل های انحرافی را در بدنه خود تحمل نکرده و با هر جریان و تشکیلاتی که به نام جنبش عدالتخواهی یک چنین انحرافاتی را دامن زده اند برخورد کرده است.

۳٫ مشخصا در مورد نامه منتشر شده با عنوان مجمع عدالتخواه شیراز اعلام می شود، مجمع مذکور مدت هاست که از حالت دانشجویی خارج شده و تابع هیچ قاعده تشکیلاتی دانشجویی نیست.

۴٫ از این پس نیز هر مجموعه ای بخواهد با سوء استفاده از نام جریان عدالتخواهی و جنبش عدالتخواه دانشجویی یک چنین مباحث انحرافی را مطرح کرده و جریان ضد انقلاب را تقویت کند مقابل او با قوت خواهیم ایستاد.
والسلام علی من اتبع الهدی

۱٫مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
۲٫مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ایران
۳٫مجمع دانشجویی آرمان(عدالتخواه) دانشگاه شیراز
۴٫انجمن اسلامی دانشجویان عدالتخواه دانشگاه حکیم سبزوار
۵٫مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه باهنر کرمان
۶٫مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه گیلان
۷٫مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان کرمان
۸٫تشکل امام حسن مجتبی(ع) دانشگاه باهنر کرمان
۹٫مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد
۱۰٫تشکل عدالتخواه قسط دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۱٫کانون قرآن دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۲٫مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه قوچان
۱۳٫مجمع عدالتخواه دانشگاه یاسوج
۱۴٫مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه زابل
۱۵٫ مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فسا

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: