دوشنبه 03 دسامبر 18 | 10:29

سید کلیپ/ مجید حسینی، روزنامه نگار و استادیار دانشگاه تهران: بعضیا رو باید با زور از صندلی جدا کرد!


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: