دوشنبه 03 دسامبر 18 | 11:20

سعید حجاریان: مذاکره با آمریکا ولو با یک خودی انجام شده و گره ۴۰ ساله باز خواهد شد

سعید حجاریان در گفت و گو با مشق نو:
مذاکره با آمریکا ولو با یک خودی انجام شده و گره ۴۰ ساله باز خواهد شد
بازی سازش ظاهرا وارد مراحل جدید شده است.


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: