چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ | ۱۲:۳۰

فیلم/نسل اول جنبش دانشجویی در اختیار جریان چپ بود

جنبش دانشجویی را باید در سه بخش مختلف پس از دیکتاتوری رضا شاه تا ملی شدن صنعت نفت، جریان کودتای انگلیسی و آمریکایی سال۳۲ و در بخش رهاوردها و دستاوردهای جنبش دانشجویی مورد بررسی قرار داد.


دانلود فیلم از لینک تلگرام زیر:

http://iusnews.ir/fa/news-details/292806/نسل-اول-جنبش-دانشجویی-در-اختیار-جریان-چپ-بود/

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: