یکشنبه 23 دسامبر 18 | 12:51

“ما کی گفتیم که اسرائیل را نابود می‌کنیم؟”

۱ دی ۹٧ | ظریف، وزیر خارجه در مصاحبه با هفته‌نامه لوپوئن فرانسه:
ما کی گفتیم که اسرائیل را نابود می‌کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف را زده باشد؛ هیچ کس چنین حرفی نزده است|ایسنا


۱ دی ۹٧ | ظریف، وزیر خارجه در مصاحبه با هفته‌نامه لوپوئن فرانسه:
ما کی گفتیم که اسرائیل را نابود می‌کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف را زده باشد؛ هیچ کس چنین حرفی نزده است|ایسنا

۲ شهریور ۶۰ | امام خمینی: به خیال خودشان، می‌خواهند ما را در بین ممالک اسلامی، طرفدار اسرائیل حساب کنند، در صورتی که ما از اوّلی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که‌ اسرائیل باید از بین برود و آنها نمی‌توانند که یک همچو مطلب فاسدی را به کرسی بنشانند

۱٧ شهریور ۶۱ | امام خمینی: اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود

۱۴ آبان ۶۲ | امام خمینی: اگر خداوند توفیق دهد، می‌رویم و مردم را از شرّ اسرائیل نجات می‌دهیم

۱٧ خرداد ۴۶| امام خمینی: اسرائیل قیام مسلحانه برضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: