سه‌شنبه 25 دسامبر 18 | 10:57

قوه قضاییه؛ حامی مردم یا نماینده نمایان هتاک

سکوت دادستانی دربرابر توهینهای سریالی نماینده‌نماها به مردم حاکی از فشل بودن قوه قضائیه است که نشان میدهد این دستگاه قصدی برای دفاع از حقوق عمومی و تبدیل شدن به پناهگاه مردم ندارد و بجای دفاع از آبروی نظام اسلامی، محافظ نالایقانی شده که پستهای نظام را به ناحق اشغال کرده‌اند


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: