پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۰۸ دی ۹۷ | ۱۷:۲۰

کلیپ/ دلایل خروج آمریکا از سوریه

دانلود کلیپ در لینک زیر: https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/826405-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85


دانلود کلیپ در لینک زیر:

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/826405-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: