پنج‌شنبه 23 دسامبر 10 | 13:23

معرفی کتاب: جستاری در مبانی سیاست مطلوب در قرآن کریم

این کتاب با نگاهی نو به دنبال ایجاد مبانی دانش سیاست از دل قرآن است. اما بر خلاف اکثر کتب رایج منتشر شده در این زمینه که صرفا به جمع آوری تعدادی آیات و احادیثو نهایتا مقوله بندی آن ها می پردازند.


تریبون مستضعفین – محمدصادق شهبازی – جستاری در مبانی سیاست مطلوب در قرآن کریم جدید ترین اثر دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که انتاشرات عابد در تهران، چاپ اول آن را در سال ۱۳۸۹ منتشر کرده است.

این کتاب با نگاهی نو به دنبال ایجاد مبانی دانش سیاست از دل قرآن است. اما بر خلاف اکثر کتب رایج منتشر شده در این زمینه که صرفا به جمع آوری تعدادی آیات و احادیثو نهایتا مقوله بندی آن ها می پردازند. در اکثر موارد حتی به صرف ارجاع دادن به آدرس آیه استفاده کرده و به دنبال استخراج یک نظام معرفتی از دل آیات بوده است. از این رو علاوه بر آیاتی که مستقیما مسئله ولایت و حکومت را مد نظر قرار داده اند، از دل مباحث تاریخی علی الخصوص مباحث مربوط به تاریخ انبیا نیز چارچوب کلی خود را کامل کرده است.

در ابتدای کتاب با تعریف روش های رایج تفسیر قرآن گونه معیار خود را برگزیده و یکی از قوت های این کتاب رجوع دادن به تفاسیر در میان بحث های کلی از آیات است که بر غنای آن افزوده است. از دیگر ویژگی های این کتاب این است که نگارنده با وج-ود تحصیلات مرتبط در حوزه اسلامی و علوم سیاسی و اجتهاد در حوزه تخصصی خود، هم از متون تفسیری استفاده کرده و هم بعضی از متفکرین این حوزه در دانشگاه و حوزه را در داوری و ارزیابی در مورد اثر خویش به کار گرفته است.

این پژوهش گر با برشمردن محورهای سیاسی قرآن ذیل بررسی و نقد نظام های سیاسی، قوانین سنن الهی حاکم بر جوامع انسانی، تشریح قواعد تفصیلی و مصداقی سیاسی و توصیف حوادث و رویدادهای سیاسی نخستین حکومت اسلامی، مبانی سیاست و حکومت مطلوب قرآن کریم، مفاهیم محوری سیاسی، روش های استراتژی سیاسی به بررسی مورد به مورد آن ها مستند به ایات پرداخته و با برشمردن اصطلااحات مربط با قدرت و سیطره سیاسی در قرآن نظیر امام، اولی الامر، حاکم، خلیفه، سلطلان، ملک به بررسی تفاوت های آن ها می پردازد.

در این کتاب چارچوبی از مصادیق و مظاهر سیاست مطلوب در قرآن ذیل عناوین اعطای حقّ انتخاب به انسان ها و عدم استفاده از اجبار در اعمال قدرت، برکناری سیاست از دستاوردهای اقتصادی قدرت، اعمال قدرت در مسیر هدایت، مسئولیت پذیری، سازندگی و تدبیر اقتصادی و تامین رفاه جامعه، پذیرش خطا و بازگشت از آن، یاد همیشگی خدا، نظم و دقت و جدیت، قضاوت عادلانه و بر حق، صراحت پذیری واجتناب از تملق، سخاوت، مردم داری، تواضع تبیین شده است.

مبانی سیاست مطلوب در قرآن نیز ذیل عناصر تقوا، کارامدی(علمی و عملی)، کرامت انسانی، تکامل محوری تعریف شده و در هر مورد به ویژه بحث کرامت انسانی و کارامدی مطالعه مقایسه ای با نظریات پارادایم هژمونیک موجود نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

تقسیم بندی های بدیع در ساختار درختی ارائه مطلب چه در طرح موضوعات کلی ذکر شده در بالا چه در زیرشاخه ها نظیر مصادیق تقوا در قرآن در مواردی مانند انفاق، وفای به عهد، امانت داری و مصادیق کرامت انسانی در قرآن نظیر حفظ آبروی فقرا، اعتماد به افراد، عفو و بخشش خطاکاران خود را نشان داده است.

از سوی دیگر در پایان کتاب تلاش شده با ترسیم نموداری نقش عناصر چهارگانه در نظام سیاسی مطلوب قران و تقدم و تاخر آن ها در مسیر هدایت جامعه ترسیم شود.

چگالی بالای مطالب کتاب در قالب حجم کوچک 167 صفحه ای کتاب، ضمن سادگی متن آن از دیگر ویژگی هایی است که چهارمین کتاب این پژوهشگر و تحلیل گر سیاسی پرکار را از کتب دیگر متمایز کرده است.
این کتاب را می توان علاوه بر فروشگاه نشر معارف در چهار راه کالج و دفتر انتشارات عابد از طریق فورشگاه اینترنتی این انتشارت تهیه کرد. (http://abedshop.com/product/143)

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.