یکشنبه 06 ژانویه 19 | 15:49

سرپرست جدید وزارت بهداشت حامی سابق طرح تحول و معترف امروز به شکست

دکتر ‏نمکی سابقاً منتقدان طرح تحول سلامت را همان مخالفان برجام خوانده بود که بیمارگونه به دولت تاخته و از هر کار مثبت دولت جز شکست تفسیر نمیکنند!
حال خود اوست که بر صحبتهای مخالفین صحه گذاشته و گفته از ۹۲ تاکنون بودجه وزارت بهداشت ۴۰۰% افزایش یافته و امکان تزریق پول بیشتر وجود ندارد!


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: