یکشنبه 06 ژانویه 19 | 20:59

زیان انباشه ۷ میلیارد تومانی باشگاه ایرانیان دبی متعلق به بنیاد مستضعفان

صورت های مالی منتشره از زیان انباشه ۷ میلیارد تومانی باشگاه ایرانیان دبی متعلق به بنیاد مستضعفان خبر می دهند
باشگاه ایرانیان از قدیم در خدمت مدیران دولتی، سفرا و گماشته های وزارت خارجه و آقازادگان بوده است. باشگاه ایرانیان کلوبی است که مدیران به آنجا می روند اما پولی نمی پردازند…


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: