دوشنبه 07 ژانویه 19 | 14:24

کلیپ/ حسن عباسی: اگر از فقر و فساد و تبعیض دردمان نمی گیرید؛ ایمانمان مشکل دارد

ما مقصریم! اگر از فقر و فساد و تبعیض دردمان نمی گیرید؛ ایمانمان مشکل دارد
اینکه فریاد نمی زنیم و اعتراض نمی کنیم ؛ ایمانمان مشکل دارد


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: