چهارشنبه 09 ژانویه 19 | 10:28

کلیپ/ به نام جانبازان، به کام سرمایه داران

مکانی که قرار بود مرکزی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی برای جانبازان و ایثارگران اما…
به بخش خصوصی واگذار شده است و با منت!! فراوان یک سانس از مجموعه ورزشی برای آن ها در نظر گرفته شده است.
مستند باغ جنت شیراز
اتفاقی که در کشور شایع شده، و خصوصی سازی و سرمایه سالاری جای همه چیز را گرفته


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: