یکشنبه 13 ژانویه 19 | 18:53

اعتراض دانشجویان شیرازی به خصوصی سازی موسسات آموزشی علوم پزشکی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مخالفت با طرح خصوصی سازی موسسات آموزشی علوم پزشکی


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: