چهارشنبه 16 ژانویه 19 | 10:38

مطالبه گری جواب می دهد

ماجرای یک سال پیشِ آن ملک شخصی در جوار کاخ سعدآباد که جناب حسین فریدون و رئیس جمهور محترم قصد مصادره‌اش را داشتند یادتان هست؟
همان ملکی که صاحبان خانه را بیرون و ملک را پلمب کرده بودند و شواهدی هم بود که خانواده رئیس جمهور را برای بازدید آورده‌اند و می‌خواستند خانه شخصی رئیس جمهورش بکنند؟


ماجرای یک سال پیشِ آن ملک شخصی در جوار کاخ سعدآباد که جناب حسین فریدون و رئیس جمهور محترم قصد مصادره‌اش را داشتند یادتان هست؟

همان ملکی که صاحبان خانه را بیرون و ملک را پلمب کرده بودند و شواهدی هم بود که خانواده رئیس جمهور را برای بازدید آورده‌اند و می‌خواستند خانه شخصی رئیس جمهورش بکنند؟

خبر خوب اینکه با رسانه‌ای کردن ماجرا و پیگیری وکلای عدالتخواه، چندروز پیش بالاخره رای نهایی دادگاه صادر شد. دولت در برابر یک شهروند معمولی محکوم شد و خانه به صاحبش برگشت.

پی‌نوشت:
مطالبه ادامه دارد. شکایتی از آقای حسین فریدون در دادسرای کارکنان دولت هم بابت همین ماجرا شده است که باید رسیدگی بشود.

 

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: