پنج‌شنبه 17 ژانویه 19 | 19:27

استعفا، تنها مواجهه قهرمان‌نماهای اقتصاد لیبرال با شرایط تحریمی ایران بوده است

مسعود نیلی، عباس آخوندی و حالا پدرام سلطانی؛ پهلوان‌پنبه‌هایی که ادعاهایشان گوش فلک را کر کرده اما زمان بحران با‌ یک استعفا و بدون محاکمه، ملت و کشور را با دست‌پخت بی‌قواره و غربزده خودشان رها میکنند!


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: