جمعه 18 ژانویه 19 | 23:03

ایران، دوازدهمین کشور از نظر کتب منتشر شده در موضوع کتب عمومی است.

منبع : سازمان ملل متحد
در اپلیکیشن چهله ببینید
lish.ir/18oO


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: