شنبه 19 ژانویه 19 | 20:36

کلیپ/ فروش نفت از در پشتی ممنوع!

چرا شرکت ملی نفت به جای سازوکار شفاف فروش نفت در بورس، به دنبال فروش نفت در اتاق های تاریک است؟!
لزوم لغو مجوز فروش نفت در اتاق تاریک در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تقویت بورس نفت و جلوگیری از ظهور بابک زنجانی های جدید


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: