پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۰۱ بهمن ۹۷ | ۲۱:۱۶

مطالبه مردم جواب داد؛ رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد

خبر خوب اینکه بعد از پیگیری های رسانه ای و تجمع چند هفته قبل جلوی سازمان خصوصی سازی در اعتراض به واگذاری های رانتی توسط سازمان خصوصی سازی با در خواست برخی نمایندگان و همکاری قوه قضاییه، “پوری حسینی” رییس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد. 


خبر خوب اینکه بعد از پیگیری های رسانه ای و تجمع چند هفته قبل جلوی سازمان خصوصی سازی در اعتراض به واگذاری های رانتی توسط سازمان خصوصی سازی با در خواست برخی نمایندگان و همکاری قوه قضاییه، “پوری حسینی” رییس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد.
امیدواریم بررسی پرونده مدیریت ایشان زمینه ساز بازنگری در سیاست های کلان خصوصی سازی و نیز توجه به نقش نظارتی اصناف و سندیکاهای کارگری شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: