جمعه 25 ژانویه 19 | 21:54

اختتامیه سومین دوره کشوری تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی

سومین دوره کشوری تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی که از سوی سازمان رسانه ای سراج در مجتمع یاوران مهدی قم در حال برگزاری بود پس از سه روز به کار خود پایان داد. مشاهده عکس ها


سومین دوره کشوری تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی که از سوی سازمان رسانه ای سراج در مجتمع یاوران مهدی قم در حال برگزاری بود پس از سه روز به کار خود پایان داد.

مشاهده عکس ها

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: