چهارشنبه 23 ژانویه 19 | 10:39

چشم دیگه تکرار نمیشه! آقایان در وادادگی و وقاحت گوی سبقت را از هم ربوده اند

بازرسان آژانس برای یک مقاله علمی آمده اند خرخره استاد دانشگاه کاشان را چسبیده اند، جناب رئیس هم به جای اینکه پشت استاد بایستد، گفته است چشم، دیگه تکرار نمیشه


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: