دوشنبه 28 ژانویه 19 | 20:33

تکذیب شد

شایعات مجازی، در عالم حقیقی وجود ندارد ‼️


ببینید شایعات  اخیر در فضای مجازی که تکذیب شد!

 

@Bisto4News

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: