دوشنبه 28 ژانویه 19 | 22:49

دوقطبی تصنعی: اصولگرا، اصلاح‌طلب

محمدصادق_شهبازی

عباس اخوندی در مصاحبه با شماره ۵۶ اندیشه پویا گفته کل برنامه اقتصادی ناطق نوری در انتخابات ۷۶ را آقای طبیبیان و مسعود نیلی نوشتند. یعنی برنامه اصلی کاندیدای اصولگرایان در آن دوره را پیشگامان سرمایه داری نوشتند.


 

 

بعد جریان پیروز یعنی اصلاحطلبان که در اعتراض به این سیاستها با شعار عدالت و خط امام و ازادی رای اورد، مسعود نیلی را در معاونت اقتصادی سازمان برنامه منصوب کرد و سرمایه داریترین برنامه تاریخ انقلاب یعنی برنامه سوم و به تبع ان برنامه چهارم را تنظیم کرد و فصای کشور به جایی رفت که مردم برای کنترل آنان شوراها و مجلس و شهرداری را به کسانی سپردند که علیه ان سیاستها شعار میدادند. بگذریم از اینکه انها چه کردند.

احتیاج به بیست سال تجربه نبود تا همه در فضای سیاسی تجربه کنند دو قطبی اصولگرا و اصلاحطلب تصنعی است و دعوا صرفا سر این است که چه کسی همان کارها را بکند . کافی بود همان روزها لای جنجالهای سیاسی، خط و ربطهای فکری و علمی مورد سوال قرار میگرفت

@teribon

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: