پنج‌شنبه 31 ژانویه 19 | 21:42

هرینه سازش

در ایران معاصر، مصر، عراق، فلسطین، لیبی و …بارها ثابت شده که #هزینه_سازش بسیار بیشتر از هزینه_مقاومت است، اما غربگرایان کجا و گوش شنوا و دیده بصیرت و عبرت کجا؟!


در ایران معاصر، مصر، عراق، فلسطین، لیبی و …بارها ثابت شده که #هزینه_سازش بسیار بیشتر از هزینه_مقاومت است، اما غربگرایان کجا و گوش شنوا و دیده بصیرت و عبرت کجا؟!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: