چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
جمعه ۱۲ بهمن ۹۷ | ۰۰:۵۳

دولت راستگویان

“چرا دروغ می‌گوییم و واقعیت‌ها را به گوش مردم نمی‌رسانیم؛ دروغ گفتن امری حرام است؛ این‌بار با افتخار، از جیب چه کسی مهم نیست؟”


“یک حرفهایی زده‌شد وگفتند تحریم را دور میزنیم!دورزدنشان را هم دیدیم”

“چرا دروغ می‌گوییم و واقعیت‌ها را به گوش مردم نمی‌رسانیم؛ دروغ گفتن امری حرام است؛ این‌بار با افتخار، از جیب چه کسی مهم نیست؟”

۳ بهمن ۹٧ | روحانی (http://isna.ir/news/97110301841): با افتخار تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنیم!|ایسنا (http://isna.ir/news/97110301841)|دولت

(http://dolat.ir/video/317555)🔹 ۲۵ دی ۹٧ | روحانی (http://president.ir/fa/107665): جنگ اقتصادی به ما تحمیل شد؛ خسارت می‌بینیم، اما می‌ایستیم!

۱۴ آبان ۹٧ | روحانی در نخستین روز بازگشت تحریم‌ها (http://president.ir/fa/106739): این‌بار با افتخار، تحریم‌ها را دور می‌زنیم

🔹 ٧ تیر۹۷ | روحانی (http://president.ir/fa/104999): اگر یک سال بایستیم، دشمن خسته شده و “در برابر اراده ملت ایران” تسلیم خواهند شد

۳۱ فروردین ۹۶ | روحانی در آستانه انتخابات (http://president.ir/fa/98850): چرا دروغ می‌گوییم و واقعیت‌ها را به گوش مردم نمی‌رسانیم؛ دروغ گفتن امری حرام است؛ یک عده می‌گفتند بایستید، مهم نیست؛ تحریم‌ها را دور می‌زنیم؛ از جیب چه کسی مهم نیست؟ از جیب خودتان هرچه می‌خواهید بروید دنبال تحریم، نه از جیب مردم؛ برجام ما را آزاد کرد، تا از هر کس که می‌خواهیم خریداری کنیم؛ آثار برجام، شکستن حصر ایران است

۱٧ مرداد ۹۳ | روحانی (http://president.ir/fa/79762): یک حرف‌هایی زده شد و گفتند تحریم مهم نیست، تحریم را دور می‌زنیم، چیزی نیست! دور زدن‌شان را هم دیدیم

۲۲ فروردین ۹۲ | روحانی در همایش انتخاباتی (http://tasnimnews.com/fa/news/1392/01/23/40707): من دولت راستگویان را تشکیل خواهم داد؛ زنده باد تدبیر و امید

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: