شنبه 02 فوریه 19 | 22:32

تنها تولیدکننده ی تانک در خاورمیانه

نگاهی متفاوت به ایران پس از انقلاب اسلامی تانک قدرت دفاع پیشرفت @iranman_ir


نگاهی متفاوت به ایران پس از انقلاب اسلامی
تانک قدرت دفاع پیشرفت
@iranman_ir

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: