شنبه 02 فوریه 19 | 23:02

هر غلطی بخواهند می کنند

ما اگر از آمریکا خواهش هم بکنیم که برخی از مسئولین ما را ترور کن، قبول نمی‌کند.


 

اینجا را کرده اند کانادا، اینجا را کرده اند کازینو…هر غلطی بخواهند می کنند
دکتر‌_محمد_صادق‌_کوشکی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: