دوشنبه 04 فوریه 19 | 21:11

غرضی: امام از کسی پول درشت دریافت نمی‌کرد

سید محمد غرضی در مصاحبه با ۵۵ آنلاین در مورد حواشی مربوط به بیمه هواپیمای حضرت امام خمینی(ره)در سفر به ایران و خرید خانه برای ایشان مطالب جدیدی را مطرح کرد که تاکنون بازگو نشده است


غرضی: امام از کسی پول درشت دریافت نمی‌کرد
غرضی که در اغلب تبعیدهای امام خمینی( ره) از جمله در نجف و نوفل لوشاتو ایشان را همراهی می کرد درباره حواشی مربوط به بیمه هواپیمای حضرت امام خمینی(ره) گفت : به یاد دارم که در نوفل لوشاتو محمود خیامی به من رجوع کرد و درخواست دیدار با امام خمینی(ره) را داشت من به امام خمینی عرض کردم ایشان فرمود بیایند ، جناب خیامی آمد و بعد از احوالپرسی چکی به مبلغ ۴۳۵ میلیون تومان عرضه کرد امام خمینی با دست اشاره کرد و چک را نپذیرفت و جلسه را ترک کرد و آقای خیامی هم خجالت زده رفت

 

وی افزود: آقای شهید صدوقی که به نوفل لوشاتو آمد به من ماموریت دادند که خانه بخرم رفتم در پاریس  یک خانه مناسب پیدا کردم یک میلیون و ششصد هزار فرانک بود .

به آقای صدوقی گفتم ایشان گفت پولش آماده است اما امام قبول نکردند . امام خمینی(ره) به من گفتند برو سوریه و مقدمات حضورم را در آنجا فراهم کن که اگر هواپیما در تهران ننشست بیاییم سوریه  که خدا را شکر هواپیما در تهران نشست.

 

محمد غرضی در ادامه تصریح کرد : دستمالچی عضو جبهه ملی و رفیق شمشیری مرحوم بود و نقشی در بیمه هواپیما و غیره نداشت حکومت فرانسه به ایرفرانس اجازه داد هواپیما حرکت کند معمولا بیمه هواپیما به عهده شرکت هواپیمایی است و هزینه اش را روی بلیط هواپیما حساب میکند .

قیمت بلیط ۴۰۰۰ تومان بود که تعدادی از هزینه بلیط های افراد را امام خودشان پرداختند و بقیه هم با مجوز امام بلیط خریدند و آمدند . هواپیما هم پر نبود .

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این سالگرد چهل سالگی  انقلاب اسلامی که من اخبار شبکه های خارجی مانند صدای آمریکا  ،  بی بی سی  و دیگران را می بینم اکثریت قریب به اتفاق اخبار در مورد آن زمان از حقایق بسیار بسیار دور است و این مجموعه ها توان تشخیص انقلاب اسلامی مردم ایران را ندارند .

و پیش بینی های آینده آنها هم غلط از آب در میاید .

کسی هم اگر سوالی دارد من به عنوان یک مطلع و گزارشگر حاضر در ۱۵ خرداد ۴۲،  نجف ، نوفل لوشاتو و طول انقلاب جوابگو هستم .

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: