چهارشنبه 06 فوریه 19 | 23:18

فاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نیست

📍 امام خمینی(ره): او یک زن معمولی نیست؛ او موجودی ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجودی الهی جبروتی است. ۲۶اردیبهشت۱۳۵۸ 📌 نسخه باکیفیت http://yon.ir/fqhrA


📍 امام خمینی(ره): او یک زن معمولی نیست؛ او موجودی ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجودی الهی جبروتی است. ۲۶اردیبهشت۱۳۵۸

📌 نسخه باکیفیت http://yon.ir/fqhrA

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: