یکشنبه 10 فوریه 19 | 00:07

بالاترین رشد توسعه ی انسانی جهان

‏نگاهی متفاوت به ایران پس از انقلاب اسلامی رشد سرمایه_انسانی پیشرفت @iranman_ir


‏نگاهی متفاوت به ایران پس از انقلاب اسلامی
رشد سرمایه_انسانی پیشرفت
@iranman_ir

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: