یکشنبه 10 فوریه 19 | 00:14

عبور معنادار دولت از مبانی انقلاب

روح الله رشیدی

تشکیل کابینۀ جمهوری اسلامی ایران در کاخ سعدآباد چرا مسئله است؟


 

این مسئله‌بودگی از این حیث نیست که کابینه به مکانی با آسایش بیشتری رفته؛ می‌دانیم که اغلب ساختمان‌های دولتی، اگر آسوده‌تر و مجلل‌تر از کاخ‌های قبل از انقلاب نباشند، کمتر از آنها نیستند! بنابراین، مسئله این نیست که چرا رفته‌اند جایی که آسایش بیشتری دارد.
آنچه این رجعت را مسئله می‌کند، معنای نمادین آن است. معنایی که از تلاقی زمان (دهۀ فجر)، زمینه (انقلاب اسلامی) و عامل (دولت جمهوری اسلامی ایران) ایجاد می‌شود.

این انتخاب و ارتجاع را اصلاً نباید تصادفی، حاصل کج‌سلیقگی، از روی اضطرار و… دانست. حتی تمایز فاحشِ صندلی رئیس دولت با صندلی باقی اعضای هیئت دولت نیز نیتمند و معنادار است

معنای روشن این انتخاب، اعلام عبور از برخی صورتبندی‌های انقلابی است. این عبور را نباید ساده‌سازی کرد و مدعی شد «اینکه دولت کجا تشکیل بدهد یا ندهد، چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که تصمیمات خوبی برای ادارۀ کشور بگیرد.»
تغییرات نمادین، یا مقدمۀ تغییرات بنیادین هستند یا مظهر آنها یا هر دو.
سعدآبادنشینی، هم مظهر تغییرات بنیادین دولتمردان است و هم مقدمۀ تغییرات بعدی.

@teribon

برچسب‌ها:

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: