یکشنبه 10 فوریه 19 | 00:33

تاوان قیام برای عدل سیلی است

هرکس قیام کردبرای اقامه عدل، سیلی خورد. ابراهیم خلیل الله چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد و او را به آتش انداختند.


 

در تمام دنیا، از صدر عالم تا حالا بوده و تا آخر هم خواهد بود که هرکس قیام کرد برای اینکه عدالت ایجاد کند، حکومت عدل ایجاد کند، سیلی خورده. پس ما گله‌ای نداریم که چون قیام کردیم برای اقامه عدل، برای حکومت عدل، برای حکومت اسلامی، سیلی بخوریم. ما باید زیادتر سیلی بخوریم. آن وقت یک نحو بوده، حالا نحو دیگری بوده.

همه سیلی خوردند، ما هم داریم سیلی می‌خوریم و این سیلی‌ای است که به اسلام می‌خورد، به ما نیست. این سیلی‌ای است که از صدر عالم تا حالا به مقدسات انبیا خورده است؛ به شخص نبوده. مسئله شخص نبوده، مسئله مکتب بوده؛ به مکتبشان سیلی زدند.

شما قیام کردید بر ضد تمام مقدسات آنها – مقدسات آنها چی است؟ دنیاست. می‌خواهد نفوذ پیدا کند، نمی‌گذارید. آن مقدساتش بوده، شما بر ضد مقدسات آنها قیام کرده‌اید. می‌خواهد او جمع آوری مال بکند، شما به ضدش قیام کرده‌اید؛ مال حرام را می‌گویید نباید جمع کند – هرچه آنها مقدس می‌دانند، چون مربوط به دنیاست، شما هم مکتبتان اقتضا کرده است که مقابل آنها بایستید؛ و باید سیلی بخورید، چاره‌ای نیست. باید همه سیلی بخوریم. این سیلی‌ای است که اسلام دارد می‌خورد.
امام خمینی(ره) / ۲۳ مرداد ۱۳۶۶
شهادت حضرت زهرا س
@teribon

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: