دوشنبه 11 فوریه 19 | 00:15

آسمانی ها

  پاسداشت سردار شهید علی_محمودوند شهدای_تفحص و عملیات والفجر_مقدماتی لشکر ۲۷ محمد رسول الله ص به همت هیات شهدای تفحص ۲۳ بهمن از نماز مغرب و عشا خ بهشت کوچه معراج ،معراج شهدا اینجا معراج شهداست @tafahoseshohada


 

پاسداشت سردار شهید علی_محمودوند
شهدای_تفحص و عملیات والفجر_مقدماتی لشکر ۲۷ محمد رسول الله ص
به همت هیات شهدای تفحص

۲۳ بهمن از نماز مغرب و عشا

خ بهشت کوچه معراج ،معراج شهدا

اینجا معراج شهداست
@tafahoseshohada

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: