دوشنبه 11 فوریه 19 | 23:04

پای نجومی بگیران بر حلقوم کارگر ایرانی

  نمایش زیبا و نمادین در راهپیمایی ۲۲ بهمن شیراز مدیران نجومی بگیر، آقازاده ها، سلطان سکه، سلطان ارز و مفسدان اقتصادی دستان کارگر ایرانی را بسته اند و به خاک سیاه نشانده اند این نمایش نمادین، اقدام آتش به اختیار گروهی دانش آموزی در شیراز است 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir


 

نمایش زیبا و نمادین در راهپیمایی ۲۲ بهمن شیراز

مدیران نجومی بگیر، آقازاده ها، سلطان سکه، سلطان ارز و مفسدان اقتصادی دستان کارگر ایرانی را بسته اند و به خاک سیاه نشانده اند

این نمایش نمادین، اقدام آتش به اختیار گروهی دانش آموزی در شیراز است

🔹 t.me/teribon
🔺 Eitaa.com/teribon_ir
🔸 http://sapp.ir/teribon_ir
🔺http://ble.im/teribon_ir

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: