پنج‌شنبه 14 فوریه 19 | 00:28

چرایی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ یک تبیین اجتماعی

سینا کلهر

جمهوری اسلامی از پس چهلمین سال و در واقع سخت ترین سال بازی خطرناک به صحنه آوردن جمعیتی که به صورت مستقیم نشانه مشروعیت اش می باشند، با سر بلندی برآمد تا همچنان تنها نظام سیاسی در جهان باشد که سالی یکبار مشروعیت خود را به صورت علنی و در معرض آزمون می گذارد. این آزمون هولناک و نفس گیر در همان حال که خطر کردنی ترسناک هست، منبع عظیم انرژی برای تداوم انقلاب و عبور از بحران ها نیز محسوب می شود.


 

در تمام این سالها همواره این پرسش وجود داشته است که راز حضور و مشارکت جمعیت تقریبا ثابتی از مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن چیست؟ به خصوص در شرایطی چون سال ۹۷ که به دلیل بحران های اقتصادی و اجتماعی انتظار می رفت میزان مشارکت به نحو چشم گیری نسبت به سال های دیگر کاهش یابد. چگونه می توان حضور و همراهی مردم را در حالی که بخش عمده مقامات مسئول در قوای سه گانه با کاهش اعتماد اجتماعی مواجهه هستند را تبیین کرد؟

اگر بحث های رسانه ای و تکراری ساندیس، اجبار، ترس و سازماندهی را کنار بگذاریم و از بحث های مرتبط با متر و مسافت مسیر راهپیمایی ها نیز عبور کنیم، یکی از مشهورترین تبیین های ارایه شده از چرایی حضور مردم، تبیین الهیاتی است که البته توسط یک جامعه شناس ارایه شده است.

دکتر حسین کچوئیان در تبیین این مساله ضمن اشاره به جنبه های راز آلود حضور مردم، راهپیمایی ۲۲ بهمن را همچون راهپیمایی اربعین “دست خدا” در تاریخ می داند که هم شکل گیری و هم تداوم آن به واسطه چنین حضوری رخ می دهد.” چه کسی جز دست خدا می تواند ملتی را در صورت جمعی اش به مدت ۲۵ سال(بخوانید۴۰ سال) در صحنه نگاه دارد و با آن تاریخ بسازد؟”

به نظر می رسد این تبیین نسبت به تحول واقعی که انقلاب اسلامی در حیات اجتماعی جامعه ایران به خصوص ساختار دولت ایجاد کرده است و همین تحول نقش مکملی و مهمی در حفظ حضور مردم در راهپیمایی های ۲۲ بهمن دارد، بی اعتناست.

در توضیح باید گفت که ایمان و اعتقاد به اصل نظام جمهوری اسلامی و حق بودن آن، زیر بنای و انگیزه اصلی حضور مردم و یا آن گونه که کچوئیان گفته است دست خدا در صحنه است، اما صرف ایمان به تنهایی نمی تواند توجیه گر حضور اجتماعی باشد مگر آن که آن نظام حق در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه نیز تداوم یافته و ظهور بروز داشته باشد.

این گونه نیست که مردم تنها به خاطر اعتقاد به حق بودن جمهوری اسلامی در صحنه حضور دارند و حیات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران تفاوتی با رژیم سابق یا سایر نظام های غیر دینی ندارد و یا حتی بدتر از آنهاست. روشن است که علی رغم همه کاستی ها، نقص ها، اختلاس ها و…حیات اجتماعی و سیاسی ایرانیان به نحو بارزی تغییر کرده و جمهوری اسلامی در متن حیات اجتماعی حضور دارد، هست، نفس می کشد، مبارزه می کند، به پیش می رود و البته بسان هر موجود زنده ای در جایی هم شکست می خورد و حتی به عقب بر می گردد. آن بدنه همیشه حاضر علی رغم نقد کردن و حتی ناراضی بودن این حضور را لمس می کنند، تلاش هایش را می بینند، گاهی از خطاهایش می گذرند و زمانی به روش دموکراتیک چرخ حرکتش را می چرخانند. با همه کم کاری ها و فشارهای خارجی هنوز فضای عمومی جامعه نشان جمهوری اسلامی دارد و فضای ذهنی و روانی جامعه بیانگر حضور یک حکومت دینی است. پس این تداوم و ظهور نظامی که باور بر حق بودن آن هست، نقش اساسی و مهمی در انگیزه بخشی برای حضور مردم دارد. مردم برای حفظ یک موجود واقعی مبارزه می کنند و به صحنه می آیند.

تحول دولت و ایجاد دولت ملی اما بزرگ ترین دستاورد جمهوری اسلامی و به نوعی زیرساخت اساسی حفظ آن است. منظور از دولت ملی سهمی است که ایرانیان از نهاد دولت و هیات حاکمه سیاسی از رهبری تا بخشداری و شورای شهر دارند و امکانی است که به لحاظ واقعی می توانند در آن سهیم باشند. تا قبل از مشروطه دولت در ایران، حداکثر یک دولت قبیله ای بود. مشروطه تلاش کرد تا دولت قبیله ای را به دولت ملی تبدیل کند اما با مجموع تلاش های صورت گرفته در مشروطه و پهلوی این سهم بیش تر از ۵ درصد نشد. انقلاب اسلامی در برآورد بدبینانه این سهم را به بیش از ۴۰ درصد رساند و در سال های بعد همواره در سطح بالاتر از ۳۰ باقی ماند. اگرچه شورش اشرافیت و تبانی طبقه متوسط در چند مقطع تاریخی موجب محدود شدن این نسبت شده است، با این حال همچنان جمهوری اسلامی در نسبت با تمام تاریخ پیش از خود، ملی ترین دولتی است که در این سرزمین تشکیل شده است. ایرانیان هیچ گاه به اندازه دوره جمهوری اسلامی در دولت سهم نداشته و البته از دولت نفع نبرده اند. به هم خاطر هم از یک سو انگیزه مخالفت ندارند و از سوی دیگر انگیزه حضور دارند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: