پنج‌شنبه 14 فوریه 19 | 00:32

دستاورد چهل‌ساله مبارزه با بی‌عدالتی غیرقابل مقایسه با گذشته

رهبرانقلاب، در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان: نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن […]


رهبرانقلاب، در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان:

نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.
مطالعه متن کامل این بیانیه مهم و راهبردی
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: