چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۹۷ | ۰۰:۴۸

موج تجمع اعتراضی در شهرهای دیگر

موج تجمع و اعتراض به لوایح استعماری CFT و پالرمو و مطالبه حل مشکلات اقتصادی
بعد از تهران و قم؛ به همدان، کرمانشاه، رشت و بابل رسید


 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: