شنبه 16 فوریه 19 | 23:22

آب وصابون آوردیم صورتتونو بشورید

ببین با لهجه اصفهونی چطور تحریما رو میشوره میبره خیلی باحاله @Bisto4News


ببین با لهجه اصفهونی چطور تحریما رو میشوره میبره
خیلی باحاله
@Bisto4News

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: