یکشنبه 17 فوریه 19 | 23:03

قرارداد برجام اینطور انگشت خورده

واقعا جالبه، از خنده روده بر شدم قرارداد برجام اینطور انگشت خورده ببین چقد روی اصوله کلیپ را در کانال زیر ببینید @Bisto4News


واقعا جالبه، از خنده روده بر شدم
قرارداد برجام اینطور انگشت خورده

ببین چقد روی اصوله

کلیپ را در کانال زیر ببینید

@Bisto4News

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: